Solvency II

Świadczone usługi związane z Solvency II to m.in.:

 • szkolenia dla zarządu, kadry menedżerskiej, pracowników;
 • wsparcie w pełnym wdrożeniu wymogów Solvency II;
 • wsparcie w bieżącym spełnianiu wymogów Solvency II;
 • wycena aktywów i zobowiązań zgodnie z wymogami Solvency II, MSSF i PSR;
 • pomoc w modelu wewnętrznym (dokumentacja, kalibracja, proces przedaplikacyjny);
 • wsparcie w wyliczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności według formuły standardowej;
 • wsparcie w zakresie sprawozdawczości na potrzeby Solvency II (filar 3);
 • pomoc w wyliczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności (budowa modeli. tworzenie / aktualizacja dokumentacji);
 • pomoc w przeprowadzaniu procesu ORSA (polityka ORSA, proces ORSA, dokumentacja ORSA, raport ORSA);
 • outsourcing / co-sourcing funkcji aktuarialnej;
 • outsourcing /co-sourcing funkcji zarządzania ryzykiem;
 • outsourcing /co-sourcing funkcji audytu wewnętrznego.

Formularz kontaktowy

Przejdź do formularza kontaktowego.