Witold Florczak

Wykształcenie i kwalifikacje:

Doktor nauk matematycznych, IM PAN
Aktuariusz, licencja KNF
Członek Rzeczywisty Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy (CRSA)
Associate of the Institute and Faculty of Actuaries (AIA), Wielka Brytania
Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu aktuariatu

witold-florczak

Specjalizacja:

Solvency II
Zarządzanie Ryzykiem
Aktuariat
Świadczenia Pracownicze

Doświadczenie:

Ponad 17-letnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeniowym obejmujące Solvency II, zarządzanie ryzykiem oraz praktykę aktuarialną w tym: pełnienie funkcji Głównego Aktuariusza zakładu ubezpieczeń, raportowanie statutowe oraz wg IFRS, obliczenia MCEV dla towarzystw ubezpieczeń na życie oraz PTE, wycenę produktów, wycenę rezerw na świadczenia pracownicze, projekcje finansowe, projekty M&A oraz ubezpieczeniowe “green fields”.

Budowanie nowych funkcjonalności w firmach ubezpieczeniowych i konsultingowych. Dostarczanie specjalistycznych rozwiązań jak również kierowanie różnymi obszarami oraz projektami zarówno w firmach ubezpieczeniowych jak i konsultingowych.

Ostatnie doświadczenia:

 • konsulting: projekty związane z Solvency II, projekty związane z zarządzaniem ryzykiem, przeglądy EC i MCEV oraz aktuarialne wsparcie audytów towarzystw ubezpieczeniowych i wyceny świadczeń pracowniczych;
 • ubezpieczenia: zarządzanie projektem Solvency II oraz pełnienie funkcji Chief Risk Officera w dużej grupie ubezpieczeniowej na rynku polskim;
 • ubezpieczenia: wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w dużej firmie ubezpieczeniowej
 • konsulting: przeglądy due diligence, obliczenia MCEV, modelowanie finansowe, analiza możliwości wejścia na rynek polski spółek ubezpieczeniowych;
 • ubezpieczenia: główny aktuariusz w zakładzie ubezpieczeń, kierowanie departamentem aktuariatu / rozwoju produktów / reasekuracji.

Karolina Pełka

Wykształcenie i kwalifikacje:

Magister matematyki finansowej i aktuarialnej, Uniwersytet Łódzki
Aktuariusz, licencja KNF

K Krawczyk

Specjalizacja:

Aktuariat
Świadczenia Pracownicze

Doświadczenie:

Karolina specjalizuje sie w projektach związanych z wycenami aktuarialnymi (wycenami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wyliczeniami kapitałowego wymogu wypłacalności, wycenami produktów ubezpieczeniowych oraz wycenami rezerw na świadczenia pracownicze).

Ma doświadczenie zarówno w budowaniu modeli jak i ustalaniu założeń do wyceny.

Ostatnie doświadczenia:

 • udział w audytach i niezależnych przeglądach rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości;
 • udział w przeglądach wyliczania kapitałowego wymogu wypłacalności i wyliczeń rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności;
 • wycena produktów ubezpieczeniowych;
 • budowa modeli do wyliczeń najlepszego oszacowania;
 • budowa modeli do wyliczeń poszczególnych modułów kapitałowego wymogu wypłacalności;
 • testowanie poprawności implementacji modelu obliczania najlepszego oszacowania;
 • wycena rezerw na świadczenia pracownicze.