Szkolenia

Przykładowe szkolenia prowadzone przez AKSJOM Doradztwo Aktuarialne:

 • Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości
 • Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności
 • Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według MSSF 4
 • Zyskowność produktów ubezpieczeniowych
 • Kapitałowy wymóg wypłacalności
 • ORSA
 • Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zakładzie ubezpieczeń
 • Reasekuracja
 • Wypłacalność II
 • Filar I
 • Filar II
 • Filar III
 • Raport SFCR i RSR
 • Kluczowe funkcje

 

Formularz kontaktowy

Przejdź do formularza kontaktowego.