Zarządzanie Ryzykiem

Świadczone usługi związane z Zarządzaniem Ryzykiem to m.in.:

  • implementacja wymogów Filara 2 w ramach Solvency II;
  • przygotowanie struktury zarządzania ryzykiem;
  • przygotowanie zasad / polityk zarządzania ryzykiem;
  • przygotowanie  regulaminów komitetów wchodzących w skład struktury zarządzania;
  • opracowanie podejścia do raportowania strat i incydentów operacyjnych;
  • wsparcie w definiowaniu apetytu na ryzyko i określaniu limitów na ryzyko;
  • szkolenia z zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń;
  • pomoc w przygotowaniu ORSA (polityka ORSA, proces ORSA, dokumentacja ORSA, raport ORSA);
  • przeprowadzenie / moderowanie dyskusji / analizy dotyczące  testów stresu i analizy scenariuszowej;
  • outsourcing personalny (zastępstwa w trakcie nieobecności pracowników).

Formularz kontaktowy

Przejdź do formularza kontaktowego.