Solvency II

Akt delegowany 2. poziomu do dyrektywy Wypłacalność II

W Dzienniku Urzędowym UE z 17 stycznia 2015 r. opublikowano akt delegowany 2. poziomu do dyrektywy Wypłacalność II, tj. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i...

Czytaj więcej...

ORSA – zadania do wykonania

We wrześniowym numerze Miesięcznika Ubezpieczeniowego ukazał się artykuł Witolda Florczaka zatytułowany „ORSA – zadania do wykonania”. W artykule tym autor omawia podstawowe zadania do wykonania w ramach procesu własnej oceny ryzyka i wypłacalności (ORSA):przeprowadzenie oceny ogólnych potrzeb w zakresie wypłacalności;wykonanie oceny ciągłej...

Czytaj więcej...

Założenia leżące u podstaw obliczania SCR

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował dokument „The underlying assumptions in the standard formula for the Solvency Capital Requirement calculation”.Dokument ma na celu wsparcie organów nadzoru i zakładów ubezpieczeń w stosowaniu Wytycznych dotyczących prospektywnej oceny własnych ryzyk...

Czytaj więcej...

Polski Kongres Ubezpieczeniowy

W dniu dzisiejszym Witold Florczak w trakcie konferencji "Polski Kongres Ubezpieczeniowy" był moderatorem dyskusji "Oczekiwania KNF względem przygotowań do Solvency II". W trakcie dyskusji omówiono następujące tematy:obowiazujący harmonogram wdrożenia Solvency II,Wytyczne EIOPA,Corporate Governance w Solvency II,obecny status wdrożenia Solvency...

Czytaj więcej...