Aktuariat

Założenia leżące u podstaw obliczania SCR

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował dokument „The underlying assumptions in the standard formula for the Solvency Capital Requirement calculation”.Dokument ma na celu wsparcie organów nadzoru i zakładów ubezpieczeń w stosowaniu Wytycznych dotyczących prospektywnej oceny własnych ryzyk...

Czytaj więcej...